Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Νάουσας

Από το Δήμο Νάουσας ανακοινώνεται ότι :

Σύμφωνα με το Ν.4321/2015 ΦΕΚ 32/21-3-2015 τεύχος Α΄ προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες των Δήμων.

Συγκεκριμένα :

– Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 26/5/2015.
– Με την εφάπαξ καταβολή υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά 100% .
– Οι οφειλές μπορούν να ρυθμισθούν σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
– Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ .

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή αίτησης του οφειλέτη στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου το αργότερο μέχρι την 26/5/2015 και η καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
ταμειακή υπηρεσία του Δήμου , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα :

Δ.Ε. Νάουσας 23323 50312 κος Κόφκελης Αθανάσιος
Δ.Ε. Ανθεμίων 23323 50516 κα Σταυριανίδου Κυριακή

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΧΡΥΣOYΛΑ