Οι πίνακες επανεκτιμήσεων στον ανταποκριτή ΕΛΓΑ στο Δήμο Βέροιας

O Δήμος Βέροιας σας ενημερώνει ότι παραλήφτηκαν από τον ανταποκριτή ΕΛΓΑ κο Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, Γραφείο 3, τηλέφωνο 2331350535, οι παρακάτω πίνακες επανεκτιμήσεων:
1) Πίνακας Επανεκτιμήσεων Ζημιών Φυτικής Παραγωγής (ΠΑΓΕΤΟΣ της 17/03/2013).
2) Πίνακας Επανεκτιμήσεων Ζημιών Φυτικής Παραγωγής (ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 26/05/2013).
3) Πίνακας Επανεκτιμήσεων Ζημιών Φυτικής Παραγωγής (ΧΑΛΑΖΙ της 07/06/2013).
4) Πίνακας Επανεκτιμήσεων Ζημιών Φυτικής Παραγωγής (ΧΑΛΑΖΙ της 10/06/2013).