Ο ρόλος του «Ιδανικού Γονιού : Μύθοι & Πραγματικότητα» στη Σχολή Γονέων στα Ριζώματα

Αυτό το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. στο τμήμα Σχολών Γονέων που υλοποιείται στο Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων θα συζητηθεί
ο ρόλος του «Ιδανικού Γονιού : Μύθοι & Πραγματικότητα».
Η ενημέρωση απευθύνεται τόσο στη σχολική όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.
Με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο θα προσεγγίσουμε τις θέσεις και στις απόψεις των γονέων για το πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον ιδανικό γονέα, αλλά και το ιδανικό παιδί. Στόχος είναι την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των γονέων αναφορικά με
Τον ρόλο του «Ιδανικού Γονιού : Μύθοι & Πραγματικότητα»

Συγκεκριμένα θα διερευνηθούν τα εξής ζητήματα:
• ποια πρότυπα έχουν οι γονείς ως προς την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και με ποιο τρόπο τα ακολουθούν
• πώς φαντάζονται οι γονείς τον «ιδανικό γονιό»
• πώς φαντάζονται τα παιδιά τον «ιδανικό γονιό»
• «τύποι γονιών» ανάλογα με τον τρόπο που διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους
• Ποιος είναι τελικά ο «ιδανικός γονιός»
Συντονίζει η σύμβουλος & εκπαιδεύτρια Σχολών Γονέων,
Κιατικίδου Ευφροσύνη.