Έγινε το ετήσιο συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Ημαθίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το ετήσιο συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας  Προσκόπων Ημαθίας.  Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον χώρο της εστίας των προσκόπων της Αλεξάνδρειας και σε αυτό συμμετείχαν Βαθμοφόροι από όλα τα συστήματα της Αλεξάνδρειας, της Βέροιας αλλά και της Κατερίνης  αφού (μετά από απόφαση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων ) διοικητικά, τα συστήματα προσκόπων της Πιερίας υπάγονται στην Π.Ε. Ημαθίας.

Από το πρωί έως το απόγευμα της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2011, όλοι  οι εθελοντές βαθμοφόροι, συζήτησαν θέματα που αφορούν την διοικητική οργάνωση αλλά και την συνεργασία με στόχο την δημιουργία δράσεων υπαίθρου ( και όχι μόνο ) σε επίπεδο Περιφερειακής Εφορείας, προσπαθώντας πάντα να προσφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προσκοπικό παιχνίδι, τις αρχές και τα ιδανικά στα παιδιά των τοπικών κοινωνιών που εξυπηρετούν.

Το πρόγραμμα δράσεων του 2012 είναι πολύ πλούσιο για όλους τους κλάδους ( Λυκοπούλων , Προσκόπων, Ανιχνευτών, Δικτύων ), αλλά και για τις ειδικότητες (Αεροπροσκόπων & Ναυτοπροκόπων).

Ένας στόχος επίσης που τέθηκε από την ολομέλεια είναι να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά περισσότερες δράσεις υπαίθρου προσπαθώντας να μειωθεί το κόστος , χωρίς βέβαια να μειωθεί η ποιότητα του προσκοπικού προγράμματος.

Στις ημέρες μας που από την μία οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα παιδιά μας συνεχώς αυξάνονται και που η οικονομική κρίση δεν δίνει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες για να ενασχοληθούν με  χρήσιμες δραστηριότητες, μόνο το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων μπορεί να προσφέρει στα παιδιά μας εμπειρίες , γνώσεις , ιδανικά, φίλους και ζωή στην ύπαιθρο.

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τα συστήματα προσκόπων που δραστηριοποιούνται στην Αλεξάνδρεια, την Βέροια, και την Κατερίνη αλλά και να λάβετε πληροφορίες για το προσκοπικό παιχνίδι στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Ημαθίας

http://www.pefim.gr