Ψηφίστηκε Ο Προϋπολογισμός Του Οικονομικού Έτους 2013 Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2013 στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
«Είναι ένας προϋπολογισμός που ανταποκρίνεται στα τραγικά οικονομικά δεδομένα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, προϊόν της μνημονιακής λογιακής και των περικοπών που επιβάλλει. Επανειλημμένα έχουμε μιλήσει για την ανάγκη θωράκισης των περιφερειών, για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά τους, αλλά, δυστυχώς, φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα προχωρήσουμε και θα λειτουργήσουμε, στο μέτρο του δυνατού, προς όφελος των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», δήλωσε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Δ. Ψωμιάδης.
Από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο εισηγητής του προϋπολογισμού, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ και εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΚΜ Αλκιβιάδης Νουσηκύρου τόνισε ότι «ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας και ανάγκης, που προσαρμόζεται στην περιορισμένη χρηματοδότηση από την Πολιτεία». Ο κ. Νουσηκύρου πρότεινε, στο πλαίσιο των αλλαγών των δομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να τροποποιηθεί ο τρόπος σύνταξης του προϋπολογισμού, με δυνατότητα άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης, ο εισηγητής του προϋπολογισμού τόνισε ότι «θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ΕΝΠΕ στην κατεύθυνση απόδοσης των θεσμοθετημένων πόρων από την κυβέρνηση στους ΟΤΑ».
Ο κ. Νουσηκύρου παρουσίασε αναλυτικά τους βασικούς άξονες και τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2013, σύμφωνα με τον οποίο:
• Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό 84.046.391, 79 ευρώ
• Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 139.905.760,52 ευρώ
• Το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2012 ανέρχεται στο ποσό των 55.859.368,73 ευρώ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Γραφείο Τύπου