Μικρές Αγγελίες

Χαρίζεται ο Ζαφείρης

Χαρίζεται ένα κυνηγετικό-γκριφόν περίπου 6 μηνών, ο Ζαφείρης, πολύ καλός φύλακας, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος,